Akciová spoločnosť POZEMNÉ STAVBY POPRAD vznikla upisovaním akcií
zamestnancami š.p. POZEMNÉ STAVBY POPRAD. V súčastnom období
má 77 akcionárov z radov zamestnancov. Do obchodného registra na
Obvodnom súde Košice 1 bola zapísaná dňa 16.3.1995. Je súkromnou
obchodnou spoločnosťou, ktorej základné imanie je kryté zloženými
peňažnými prostriedkami akcionárov. Akciová spoločnosť nadväzuje
na bohatú a dlhoročnú činnosť podtatranských stavbárov, ktorí si 1.4.2009
pripomenuli 50. výročie vzniku tejto firmy.


s1.sk
©2010 s1.sk
Pre Pozemné stavby, a.s. Date:04.04.2010