28 bytových jednotiek, sídlisko Juh III, Poprad


(rekonštruovaná MŠ a DJ na byty)  

Výstavba 100 bytových jednotiek, sídlisko Juh III, Poprad


(odlievaná Železobetónová konštrukcia do lamelového debnenia)
s1.sk

©2010 s1.sk

Pre Pozemné stavby, a.s. Date:04.04.2010